Báo cáo xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm giai đoạn 2021-2023
Người đăng tin: Nguyễn Viết Toàn Ngày đăng tin: 09/12/2020 Lượt xem: 27

Tình hình thực hiện dự toán NSNN khoa học và công nghệ năm 2020, xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm giai đoạn 2021-2023 gửi UBND thành phố

Ngày 19/8/2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã phê duyệt Báo cáo số 110/BC-SKHCN về việc Tình hình thực hiện dự toán NSNN khoa học và công nghệ năm 2020, xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm giai đoạn 2021-2023 gửi UBND thành phố.

Trong năm 2020, Sở đã chỉ đạo các đơn vị nỗ lực để hoàn thành tốt kế hoạch thu 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh Covid đến nay đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Thực tế, toàn bộ hoạt động của các đơn vị sự nghiệp bị ngừng trệ kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg từ cuối tháng 7/2020. Dự báo nguồn thu sự nghiệp của các Trung tâm năm 2020 sẽ bị ảnh hưởng, có thể bị giảm so với kế hoạch khoảng 50% so với kế hoạch đề ra. Việc nguồn thu giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chi trả lương và các khoản theo lương cho viên chức, lao động; đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình thực hiện tỷ lệ tự chủ của các Trung tâm trong năm nay và các năm tiếp theo.

Các đơn vị thực hiện kê khai và nộp thuế hàng tháng đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định. Thuế môn bài đã thực hiện kê khai và nộp từ đầu năm. Các nguồn thu phí, lệ phí, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN được kê khai và nộp đầy đủ hàng tháng và hàng quý.

Kinh phí KH&CN giai đoạn 2016-2020 được phân bổ theo đúng số thông báo của Bộ KH&CN, năm sau cao hơn năm trước, trung bình mỗi năm tăng khoảng 10%, đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của địa phương.

Về cơ bản, trong thời gian qua, Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đã sử dụng tối đa phần kinh phí được phân bổ, đảm bảo đúng quy định của nhà nước. Phần kinh phí KH&CN bố trí cho quận,huyện hằng năm (2.200 triệu đồng) bằng với dự toán kinh phí năm trước, chủ yếu được sử dụng vào các hoạt động chuyên môn như kiểm tra đo lường chất lượng, điều tra nhu cầu thiết bị công  nghệ  ở  cơ  sở  sản  xuất,  hoạt  động  ứng  dụng  và  chuyển  giao  tiến  bộ KH&CN, tuyên truyền tập huấn các văn bản pháp luật, xét duyệt sáng kiến.

Giai đoạn 2016-2020, thành phố đã bố trí kinh phí cho các dự án đầu tư phát triển (Sở KH&CN làm chủ đầu tư), cơ bản đáp ứng nhu cầu về trụ sở hoạt động và trang thiết bị phục vụ quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc.

Hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN thành phố gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến hoạt động chưa hiệu quả. Quỹ vẫn chưa được xác định mô hình hoạt động thống nhất giữa các quy định nên rất khó khăn trong quá trình hoạt động.

Tổng dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN của thành phố Đà Nẵng năm 2021 là 60.500 triệu đồng, tăng 9,7% so với năm 2020, trong đó: Sở KH&CN: 58.654 triệu đồng chiếm 92,6% tổng dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN; UBND quận, huyện: 2.200 triệu đồng, chiếm 3.99% tổng dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật: 2.500 triệu đồng, chiếm 4,53% tổng dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN.

Chi tiết nội dung Báo cáo tại file đính kèm.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập