Tìm kiếm

 

Báo cáo xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021
Người đăng tin: Toàn Viết Nguyễn Ngày đăng tin: 09/12/2020 Lượt xem: 67

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, và kế hoạch hoạt động năm 2021 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ


Ngày 29/6/2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã phê duyệt Báo cáo số 85/BC-SKHCN về việc Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, và kế hoạch hoạt động năm 2021 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong giai đoạn 2016-2020, cơ chế và chính sách quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) được chú trọng đổi mới, hướng đến tạo môi trường ngày càng thuận lợi cho hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố. Trong 5 năm qua, đã có 31 văn bản chỉ đạo quan trọng của Thành Ủy, HĐND và UBND thành phố nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thuận lợi để thúc đẩy KHCN và đổi mới sáng tạo. Nhiều văn bản quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động KH&CN giai đoạn 2015-2020 đã được ban hành.

Tiềm lực KH&CN của thành phố từng bước được cải thiện hằng năm và ngày càng được quan tâm đầu tư với nhiều dự án cùng một số chính sách mới để tăng cường tiềm lực cho hoạt động KH&CN. Tổng đầu tư ngân sách nhà nước về KH&CN luôn được sự quan tâm, kinh phí đầu tư cho KH&CN tăng dần hàng năm. Năm 2020 kinh phí đầu tư tăng 80%, kinh phí sự nghiệp tăng 40% so với năm 2015.

Các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, các đề tài nông thôn miền núi và nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố, cấp cơ sở được triển khai thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn mang tính ứng dụng ngày càng cao. Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN được triển khai tích cực. Từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch nhiệm vụ nghiên cứu hàng năm thông qua việc đẩy mạnh việc đặt hàng vấn đề nghiên cứu để giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết của thành phố, ngành, địa phương.

Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN như sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng... tiếp tục được chú trọng. Lĩnh vực sáng kiến - lao động sáng tạo được quan tâm đẩy mạnh. Tập trung thanh kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN đảm bảo đúng thẩm quyền, tránh sự chồng chéo, kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật cho các đối tượng liên quan.

Tập trung thực hiện tốt các hoạt động thông tin về KH&CN, nhằm nâng cao vai trò của ngành KH&CN, tuyên truyền rộng rãi về sự đống góp các thành tựu KH&CN vào phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng mới triển khai trong 3 năm qua nhưng đã đạt được nhiều kết quả tích cực: đã hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố; tổ chức được các sự kiện về khởi nghiệp mang tầm quốc gia và khu vực; tham mưu ban hành các chính sách quan trọng như Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13/01/2020 của Thành ủy triển khai thực hiện Chuyên đề “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao”; Đề án “Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên”. Ngoài ra nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp được triển khai thực hiện hàng năm như đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các thành phần trong hệ sinh thái, kết nối mạng lưới khởi nghiệp, truyền thông về khởi nghiệp ...

Năm 2021, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển KH&CN. Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân và hoạt động sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin về KH&CN và đổi mới sáng tạo. Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường KH&CN. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tập trung nguồn lực để thực hiện 05 chương trình KH&CN trọng điểm của thành phố.

Chi tiết nội dung Báo cáo tại file đính kèm.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 6 8 8 3

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập