Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 24/11/2020 Lượt xem: 33

Ngày 20/11/2020, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4465/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến thay thế Quyết định số 4888/QĐ-UBND

Qua 02 năm triển khai thực hiện tự đánh giá và kiểm tra kết quả hoạt động sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị, theo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến được Chủ tịch UBND thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được một số phản hồi, ý kiến góp ý về Bộ chỉ số.

Sau khi nghiên cứu và đánh giá tình hình kiểm tra thực tiễn, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số thay thế Quyết định số 4888/QĐ-UBND và triển khai lấy ý kiến 39 cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến. So với Bộ chỉ số cũ, Bộ chỉ số mới bổ sung một số điểm quan trọng như:

- Điều chỉnh số điểm hợp lý với từng tiêu chí

- Bổ sung các tiêu chí chấm điểm mới như: báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến, thực hiện thủ tục chấp thuận công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến, số lượng sáng kiến được đơn vị công nhận của tác giả là CBCCVCLĐ của đơn vị trên 300 người... 

- Sửa đổi cách thức tính điểm đối với một số nội dung như tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết hoạt động sáng kiến, điểm thưởng... 

Nội dung chi tiết của Quyết định tải tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập