Biểu mẫu hồ sơ báo cáo dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Người đăng tin: Trần Ngọc Oanh Ngày đăng tin: 16/11/2020 Lượt xem: 22

Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện ký kết hợp đồng hỗ trợ kinh phí cho 08 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Để chuẩn bị tổ chức thẩm định hợp đồng và nghiệm thu nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo biểu mẫu hồ sơ báo cáo dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

1. Thành phần hồ sơ

a) Báo cáo tổng kết nhiệm vụ; Các sản phẩm nghiên cứu trung gian của nhiệm vụ theo hợp đồng; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ; Báo cáo quyết toán kinh phí nhiệm vụ đến thời điểm thẩm định Hợp đồng.

b) Số lượng hồ sơ: Mỗi loại 05 bản.

2. Thời hạn nộp hồ sơ

Trước ngày 05/12/2020

3. Thời gian và địa điểm dự kiến

a) Thẩm định hợp đồng: Từ ngày 06-07/12/2020

b) Nghiệm thu nhiệm vụ: Từ ngày 10-15/12/2020

c) Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ.

4. Địa chỉ gửi hồ sơ

Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22, Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, Đà Nẵng.

1. Mẫu báo cáo tổng kết

2. Mẫu báo cáo chuyên đề

3. Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ

4. Mẫu báo cáo quyết toán kinh phí

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập