Thông báo về việc mở lớp đào tạo an toàn bức xạ 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 23/03/2015 Lượt xem: 33

Kính gửi: Các cơ sở bức xạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nhằm thực thi Luật Năng lượng nguyên tử 2008, đáp ứng nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ, Sở Khoa học học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng dự kiến mở lớp đào tạo An toàn bức xạ tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 6 năm 2015.

Để đảm bảo công tác tổ chức lớp đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đang hoạt động có sử dụng nguồn bức xạ tiến hành đăng ký (theo mẫu) và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 26 tháng 3 năm 2015 theo địa chỉ sau:

Phòng Quản lý Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ, Tầng 22 - Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú - Hải Châu - Đà Nẵng

ĐT: 0511.3887429 Fax: 0511. 3822864

Email: qlcn-skhcn@danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập