Thông báo mời thầu Gói thầu “Mua sắm hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu ứng dụng CNSH trong phát triển dược liệu cho Trung tâm CNSH trực thuộc Sở KH&CN”
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 30/10/2020 Lượt xem: 20

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu với thông tin cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

2. Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển dược liệu cho Trung tâm Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

7. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu (HSMT): 28/10/2020

8. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): website http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời điểm đóng thầu/ mở thầu: 17/11/2020

10. Bảo lãnh dự thầu: 152.250.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng) Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

11. Địa điểm mở thầu: website http://muasamcong.mpi.gov.vn

Chi tiết Hồ sơ mời thầu xem tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập