Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2020
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 23/10/2020 Lượt xem: 65

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2020 đến các thí sinh, đơn vị được biết và thực hiện.

- Thông báo số 74/TB-SKHCN ngày 23/10/2020

- Quyết định số 641/QĐ-SNV ngày 19/10/2020

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập