Kế hoạch hoạt động công tác văn thư - lưu trữ năm 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 12/03/2015 Lượt xem: 45

Năm 2014, công tác văn thư - lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ nhìn chung đã có nhiều tiến bộ hơn so với năm 2013. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực thì vẫn còn có những thiếu sót, hạn chế nhất định.

Nhằm phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, nâng cao hơn nữa kết quả công tác văn thư - lưu trữ của Sở nói chung, phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu của công tác văn thư - lưu trữ trong tình hình mới của thành phố, ngày 06 tháng 3 năm 2015 Giám đốc Sở đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-SKHCN về hoạt động công tác văn thư - lưu trữ năm 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Hoạt động công tác văn thư - lưu trữ năm 2015 xác định rõ những nội dung nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên; có sự phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện đối với từng nhiệm vụ; quy định thời gian thực hiện, thời hạn hoàn thành và có sản phẩm, kết quả cụ thể; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng thời hạn quy định.

Với sự tăng cường chỉ đạo của lãnh đạo Sở; sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của lãnh đạo các phòng, các đơn vị; nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư - lưu trữ cũng như tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức được nâng cao, công tác văn thư - lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian tới sẽ đạt được kết quả cao hơn.

Xem Kế hoạch số 11/KH-SKHCN của Sở KH&CN

(Văn phòng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập