Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 11/03/2015 Lượt xem: 37

Với mục đích kiểm soát chặt chẽ và công khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, tạo thuận lợi để tổ chức, công dân tìm hiểu về hồ sơ thủ tục hành chính; đề phòng, ngăn chặn hiện tượng nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn cho tổ chức và công dân trong giải quyết thủ tục hành chính,

Ngày 22 tháng 01 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch số 04/KH-SKHCN về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015.

Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 22/01/2015 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập