Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng một số loài cây thuốc tại thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 02/10/2020 Lượt xem: 56

Với mục tiêu khai thác, sử dụng và xây dựng mô hình trồng một số loài cây thuốc một cách khoa học, Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng đã chủ trì thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng một số loài cây thuốc tại thành phố Đà Nẵng”. Đề tài do lương y Phan Công Tuấn làm Chủ nhiệm.


Mô hình trồng một số loài cây thuốc tại thôn An Châu, Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng

Đề tài được thực hiện 18 tháng, từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2021. Đến nay, các bước đầu của đề tài cơ bản đã hoàn thành từ khâu thiết kế, xây dựng, chăm sóc, theo dõi và đánh giá mô hình. Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng và chủ nhiệm đề tài đã tiến hành phân tích đất đai, nguồn nước và lựa chọn địa điểm thực hiện xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số loài cây thuốc; Khảo sát, lựa chọn vườn nông hộ để triển khai trồng thử nghiệm 5 cây thuốc; Thu thập, phân tích mẫu đất, mẫu nước tại các địa điểm dự kiến xây dựng vườn thực nghiệm và triển khai mô hình trồng; Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp kĩ thuật nhân giống 5 loài cây thuốc và triển khai sản xuất trình diễn 5 loài cây thuốc theo hướng GACP-WHO trong vườn nông hộ.


Mô hình trồng một số loài cây thuốc tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng

Đề tài đã nghiên cứu, xác định danh sách các loài cây thuốc để thực hiện là: Cây giống Chè dây; Cây giống củ mài; Cây giống Sâm cau; Cây giống Sâm đại hành; Cây giống Thuốc thượng. Để tiếp tục hoàn thiện mô hình trồng một số loài cây thuốc trên địa bàn thành phố, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc, quản lý mô hình đã triển khai, đánh giá hiệu quả mô hình, hiệu chỉnh và hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc 5 loài cây thuốc, Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ phối hợp với Sở KH&CN Đà Nẵng tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật và hoàn thiện báo cáo, nghiệm thu đề tài.


Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp kiểm tra định kỳ của Sở KH&CN TP. Đà Nẵng 

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>









Đăng nhập