Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2020
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 01/10/2020 Lượt xem: 73

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2020. 

Thông báo số 69/TB-SKHCN ngày 01/10/2020.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập