Kết nối công nghệ và đầu tư với nước ngoài
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 17/09/2020 Lượt xem: 54

Thực hiện Công văn số 298/ƯDCN-HTCG ngày 07/9/2020 của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp cung cấp thông tin nhu cầu kết nối công nghệ và đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo về tìm kiếm doanh nghiệp tham gia Kết nối công nghệ và đầu tư với các đối tác nước ngoài, tập trung vào 04 lĩnh vực:

1. Nông nghiệp trong thời đại 4.0

2. Số hóa và smart city

3. Phát triển năng lượng bền vững

4. Bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu

Doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp thông tin tại Phiếu đăng ký hoạt động kết nối công nghệ và đầu tư năm 2020 (xem chi tiết mẫu Phiếu đăng ký kèm theo Công văn số 298/ƯDCN-HTCG).

Thông tin gửi về Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) muộn nhất vào ngày 25/9/2020; đồng thời gửi theo địa chỉ mail danghoanghop@gmail.com và duongttt1@danang.gov.vn.

Thông tin liên hệ: Ông Đặng Hoàng Hợp - Điện thoại: 0904.238.836.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo để các đơn vị được biết.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập