Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu nhu cầu thông tin của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ xây dựng cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng"
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 15/09/2020 Lượt xem: 9

Chiều ngày 15/9/2020 Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài KH&CN cấp cơ sở "Nghiên cứu nhu cầu thông tin của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ xây dựng cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng".


Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài do Ông Trần Văn Hoàng - PGĐ Sở KH&CN làm Chủ tịch hội đồng

Đề tài được nhóm nghiên cứu do Ths. Võ Thị Ngọc Diệp làm chủ nhiệm đề tài, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng là cơ quan chủ trì phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đà Nẵng thực hiện nghiên cứu từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2020.

Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng được xem là một trong những mục tiêu về phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2020-2030 của thành phố. Thời gian qua, hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn chiến lược 2021-2030. Việc “Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng” đã được Thành uỷ Đà Nẵng quan tâm và đề cập trong Chương trình hành động số 36-Ctr/TU ngày 13 tháng 01 năm 2020. Đề tài "Nghiên cứu nhu cầu thông tin của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ xây dựng cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng" là thực sự cần thiết để thực hiện mục tiêu trên.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu nhu cầu thông tin của hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm xác định nội dung và chức năng của cổng khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng trong việc đáp ứng nhu cầu tra cứu, tương tác, kết nối của cộng đồng người dùng, đồng thời phục vụ đơn vị quản lý trong việc đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương.

Đề tài đã đảm bảo theo hợp đồng ký kết, nội dung và các sản phẩm nghiên cứu đã được nhóm nghiên cứu thực hiện đầy đủ, thuyết minh đã được phê duyệt với các nội dung gồm: 8 báo cáo chuyên đề; 1 hồ sơ khảo sát 1 hồ sơ góp ý của chuyên gia; báo cáo dự thảo tổng kết, báo cáo tóm tắt đề tài; các báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện, báo cáo kinh phí. Đề tài đã thiết kế được các nội dung, chức năng của cổng khởi nghiệp, xây dựng dự thảo quy chế hoạt động.

Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu, đánh giá cao quá trình nghiên cứu đề tài và mong muốn sau khi hoàn thiện, đề tài sẽ được áp dụng sớm để tiến hành xây dựng cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng.

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập