Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 15/09/2020 Lượt xem: 21

Thực hiện đúng quy định các văn bản pháp luật trong công tác văn thư - lưu trữ; nhằm tăng cường thực hiện công tác văn thư - lưu trữ ngày càng hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu quản lý nhà nước,

Ngày 10 tháng 9 năm 2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Quyết định số 217/QĐ-SKHCN ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ

Phụ lục Quy chế công tác văn thư - lưu trữ

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập