Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Nguyễn Viết Toàn Ngày đăng tin: 14/09/2020 Lượt xem: 35

Ngày 11/9/2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã phê duyệt Báo cáo số 120/BC-SKHCN về việc Hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020 gửi UBND thành phố.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và hướng dẫn của Bộ KH&CN; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ KH&CN nên tuy bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 hoạt động KH&CN của thành phố vẫn triển khai theo đúng kế hoạch:

Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN được triển khai tích cực. Tổ chức nghiệm thu 06 đề tài cấp thành phố và 02 đề tài cấp cơ sở, đánh giá 01 đề tài không sử dụng ngân sách nhà nước, kiểm tra 03 dự án Nông thôn miền núi.

Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN như sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng... tiếp tục được chú trọng. Lĩnh vực sáng kiến - lao động sáng tạo được tích cực triển khai. Tập trung thanh kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN đảm bảo đúng thẩm quyền, tránh sự chồng chéo, kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật cho các đối tượng liên quan.

Tập trung thực hiện tốt các hoạt động thông tin về KH&CN, nhằm nâng cao vai trò của ngành KH&CN, tuyên truyền rộng rãi về hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự đóng góp các thành tựu KH&CN vào phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Tập trung triển khai xây dựng các chính sách, quy định hỗ trợ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Chi tiết nội dung Báo cáo tại file đính kèm.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập