Thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 14/09/2020 Lượt xem: 28

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Trên cơ sở thủ tục hành chính cấp tỉnh đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và thủ tục hành chính đặc thù đáp ứng yêu cầu công tác quản lý khoa học và công nghệ của thành phố,

Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện chuẩn hóa, gửi Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố kiểm soát, thẩm định; tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ,

Thủ tục hành chính có 55 thủ tục gồm 5 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

1. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: 05 thủ tục

2. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ: 21 thủ tục

3. Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân: 07 thủ tục

4. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 04 thủ tục

5. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 18 thủ tục.

Xem Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập