Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 08/09/2020 Lượt xem: 71

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Thông báo số 66/TB-SKHCN ngày 08/9/2020

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập