Thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 07/09/2020 Lượt xem: 37

Theo Công văn số 5896/UBND-VHXH ngày 04/9/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Thông báo số 430/TB-VP ngày 07/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19,

Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, công dân về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

1. Kể từ ngày 07/9/2020, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, công dân khi liên hệ làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ (quầy giao dịch số 23) Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố (giữ khoảng cách an toàn theo quy định về phòng, chống dịch, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, thực hiện việc đo thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn...).

2. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, công dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Sở Khoa học và Công nghệ tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: https://dichvucong.danang.gov.vn) hoặc tại Trang thông tin điện tử chuyên ngành khoa học và công nghệ (địa chỉ: https://dost.danang.gov.vn) để thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên môi trường mạng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, công dân có thể sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

3. Thông tin cần thiết để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, công dân có thể liên hệ công tác với Sở Khoa học và Công nghệ để giải quyết thủ tục hành chính

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

 Ông Thái Bá Cảnh

 Giám đốc Sở

0913401896
canhtb@danang.gov.vn

2

 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu

 Chánh Văn phòng Sở

3830214 - 0906587864
thunth11@danang.gov.vn

3

 Ông Đinh Tiên Hoàng

 Phó Chánh Văn phòng Sở

3830214 - 0905140300
hoangdt@danang.gov.vn

4

 Bà Nguyễn Thị Thúy Hà

 Bộ phận TN&TKQ

0914486489
hantt.bd@danang.gov.vn

 
Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được biết và phối hợp thực hiện.
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập