Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 07/09/2020 Lượt xem: 29

Ngày 24/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1294/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Danh mục phân thành 3 loại: Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Bí mật nhà nước độ Tối mật và Bí mật nhà nước độ Mật.

1. Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật: thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt có ý nghĩa quyết định đến khả năng tác chiến phòng thủ đất nước, bảo vệ Tổ quốc (chi tiết tại văn bản).

2. Bí mật nhà nước độ Tối mật: thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia phục vụ quốc phòng, an ninh, trừ các nội dung đã được quy định tại Điều 1 Quyết định (chi tiết tại văn bản).

3. Bí mật nhà nước độ Mật:

+ Báo cáo, Tờ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương liên quan xin ý kiến về chủ trương, chính sách mới liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng nguyên tử chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố công khai, trừ các nội dung đã được quy định tại khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định này.

+ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có nội dung phục vụ quốc phòng, an ninh chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố công khai.

+ Thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung về chủ quyền lãnh thổ, nhân quyền; tôn giáo, dân tộc ảnh hưởng đến bảo đảm quốc phòng, an ninh (chi tiết tại văn bản).

+ Thông tin về sáng chế phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội (chi tiết tại văn bản).

+ Thông tin, tài liệu về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (chi tiết tại văn bản).

Xem Danh mục tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập