Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2020
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 01/09/2020 Lượt xem: 88

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2020 đến các thí sinh được biết.

Thông báo số 64/TB-SKHCN ngày 01/9/2020.

Tài liệu ôn tập

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập