Thông tư số 05/2014/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 04/03/2015 Lượt xem: 84

Ngày 16/10/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2014/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (file đính kèm)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập