Quy định mới về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 24/08/2020 Lượt xem: 49

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định số 91/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020, thay thế Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 về chống thư rác, Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP.

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn (SMS, MMS, USSD), thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Nghị định quy định 8 biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác:

1- Xây dựng, triển khai các hệ thống chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

2- Xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

3- Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

4- Tiếp nhận, xử lý phản ánh về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

5- Giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại.

6- Ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác.

7- Tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế về chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

8- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Có thể thấy, Nghị định 91 đã định nghĩa cụ thể về tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Trong khi trước đây, tại Nghị định 90 năm 2008 sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 77 năm 2012 chỉ quy định về chống thư rác mà không quy định về cuộc gọi rác.

Chỉ gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo khi người dùng đồng ý

Vẫn kế thừa quy định này tại Nghị định 90, Nghị định 91 năm 2020 quy định như sau:

- Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi được người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo.

- Người quảng cáo phải chịu trách nhiệm và có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của người sử dụng khi gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo.

Đây cũng là một trong những nguyên tắc khi gửi tin quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo được nêu tại Điều 13 Nghị định 91 này.

2 cách từ chối tin nhắn quảng cáo từ 01/10/2020

Điều 12 Nghị định 91 nêu rõ, khi sử dụng dịch vụ viễn thông, người sử dụng có quyền như sau:

- Chuyển tiếp thông tin về tin nhắn rác, cuộc gọi rác về Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An toàn thông tin hoặc của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet.

- Được quyền nhận hoặc từ chối nhận quảng cáo.

Theo đó, tin nhắn quảng cáo phải có chức năng từ chối nằm ở cuối tin nhắn và được thể hiện một cách rõ ràng. Đồng thời, trong mỗi tin nhắn quảng cáo đều phải có phần hướng dẫn từ chối nhận tin nhắn đã đăng ký trước đó.

Các hình thức từ chối nhận tin nhắn quảng cáo được Chính phủ quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 91 gồm:

- Từ chối bằng tin nhắn.

- Từ chối qua gọi điện thoại.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối, người quảng cáo phải gửi ngay thông tin xác nhận đã nhận được yêu cầu và phải chấm dứt việc gửi loại tin nhắn quảng cáo đã bị từ chối đến người sử dụng.

Người dùng báo tin nhắn rác đến đầu số 5656

Tại Nghị định 91, Chính phủ quy định, Cục An toàn thông tin xây dựng, vận hành Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên đầu số 5656.

Khi đó, người sử dụng dịch vụ có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới đầu số 5656. Đồng thời, khi thực hiện các chương trình quảng cáo, người quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi bản sao tin nhắn quảng cáo tới đầu số 5656 này.

Hiện nay, việc phản ánh tin nhắn rác được thực hiện thông qua Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn tại trên đầu số 456. Do đó, trong vòng 90 ngày kể từ ngày 01/10/2020, Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác trên đầu số 456 sẽ được chuyển sang đầu số mới 5656.

3 trường hợp nhà mạng không được thu cước tin nhắn quảng cáo

Các tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo phải gắn nhãn và trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.

Do đó, trong 03 trường hợp nêu tại khoản 15 Điều 9 Nghị định 91, nhà mạng không được thu cước khi:

- Người sử dụng nhắn tin từ chối nhận quảng cáo.

- Các tin nhắn quảng cáo lỗi.

- Tin nhắn có nội dung, giá cước không chính xác mà người quảng cáo đã công bố.

Gửi tin nhắn rác, cuộc gọi rác phạt đến 100 triệu đồng

Mức phạt này được bổ sung so với quy định hiện nay tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ. Cụ thể, mức phạt này dao động từ 05 triệu đồng đến 100 triệu đồng:

- Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng: Gọi điện thoại quảng cáo khi chưa được đồng ý một cách rõ ràng, đến người đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo; gửi tin nhắn đăng ký đến người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo.

- Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng: Gọi hơn 01 cuộc gọi đến 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ hoặc ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ - 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác…

- Phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng: Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo không đúng quy định; gửi bất kỳ tin nhắn quảng cáo nào đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo.

- Phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng: Gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo.

Ngoài việc phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị buộc thu hồi số điện thoại đã thực hiện hành vi vi phạm.

Lưu ý: Những mức xử phạt vi phạm này sẽ được áp dụng từ 01/3/2021.

Tiên Hoàng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập