Thủ tục Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 03/03/2015 Lượt xem: 32

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN). Người được phân công xử lý hồ sơ có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ.

a) Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng Phiếu hướng dẫn để tổ chức bổ sung hoàn chỉnh.

b) Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả.

* Đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu điện, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ thành phần, trả lại hồ sơ cho tổ chức và thông báo bằng văn bản cho tổ chức được biết và bổ sung.

Bước 2. Sở KH&CN thẩm định nội dung và cho ý kiến thẩm định về việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Bước 3. Trả lời bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và ra quyết định thành lập hay không thành lập.

.2 Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ: Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Trả kết quả: Kết quả được trả trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến tổ chức.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

1. Tờ trình về việc thành lập tổ chức KH&CN.

2. Đề án thành lập.

3. Dự thảo quyết định thành lập.

4. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động.

Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ

4. Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức KH&CN công lập

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

9. Phí và lệ phí

Phí: Không có.

Lệ phí: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được thành lập khi đủ các điều kiện được quy định tại Điều 6 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập