Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị số 03/CT-UBND của Sở KH&CN
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 02/03/2015 Lượt xem: 56

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/3/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng,

Ngày 28 tháng 01 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-SKHCN triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 03/CT-UBND trong năm 2015 với những nội dung, công việc cụ thể; mục đích thiết thực, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi để từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức cũng như từng tập thể phòng/đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ chi tiết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 03/CT-UBND, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong giai đoạn mới.

Xem chi tiết Kế hoạch số 03/KH-SKHCN

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập