Khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013-2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 02/03/2015 Lượt xem: 47

Thực hiện Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã thông báo rộng rãi về việc nộp hồ sơ để xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố năm 2013-2014 và đã nhận được 11 hồ sơ.

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng, Sở KH&CN đã tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ vầ lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan và đề xuất UBND thành phố khen thưởng cho 06 hồ sơ hợp lệ.

Ngày 28/11/2014, UBND thành phố đã có Quyết định số 8707/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tác giả/đồng tác giả của các giải pháp trên.

Quyết định 8707/QĐ-UBND có thể tải về tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập