Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015 và Kế hoạch định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 02/03/2015 Lượt xem: 148

Ngày 04/11/2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Báo cáo số 140/BC-SKHCN về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020.

Xem nội dung chi tiết tại đây.

Văn phòng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập