Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện từ năm 2022
Người đăng tin: Dương Văn Hòa Ngày đăng tin: 06/08/2020 Lượt xem: 63

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất - kinh doanh và dịch vụ; hỗ trợ đổi mới và triển khai mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25.

Theo đó, ngày 23 tháng 7 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi Hội thảo tại Đà Nẵng nhằm giới thiệu một số kết quả đạt được và tìm kiếm nhiệm vụ cho Chương trình "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0, mã số KC-4.0/19-25" và định hướng giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 2917/BKHCN-VP ngày 28/7/2020 kêu gọi đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình.


(Một số hình ảnh chụp tại Hội thảo giới thiệu một số kết quả đạt được và tìm kiếm nhiệm vụ cho Chương trình "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0, mã số KC-4.0/19-25" và định hướng giai đoạn 2021-2025, tổ chức ngày 23 tháng 7 năm 2020)

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà khoa học được biết và quan tâm nghiên cứu đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 tham gia Chương trình, cụ thể: 

1. Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Các đề xuất sẽ được tiếp nhận theo nhóm nội dung thuộc khung chương trình KC-4.0/19-25 như sau:

Nhóm 1: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 (trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), phân tích dữ liệu lớn (Big data Analytics), Internet kết nối vạn vật (IoT), mạng di động thế hệ thứ 5 (5th Generation mobile network), Rô bốt, điện toán đám mây (icloud computing)…để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất - kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin - truyền thông, tài nguyên - môi trường, quốc phòng, an ninh.

Nhóm 2: Nghiên cứu các mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và triển khai mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, các doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi số, chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4; nghiên cứu phát triển các nền tảng phục vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên.

Nhóm 3: Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng số làm nền tảng, phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0

3. Các đề xuất cần có địa chỉ ứng dụng các kết quả do đề tài/dự án tạo ra; cam kết hỗ trợ hoàn thiện, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, kinh tế, xã hội. Tổ chức, cơ quan ứng dụng sản phẩm của đề tài/dự án được đề xuất cần có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra.

4. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ và các biểu mẫu liên quan: xin vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 2197/BKHCN-VP ngày 28/7/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

5. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ là 17 giờ ngày 01 tháng 11 năm 2020. Bản in được gửi qua đường công văn đến địa chỉ: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; bản mềm gửi về địa chỉ thư điện tử vtlanh@most.gov.vn.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại trang web của chương trình theo địa chỉ: http://www.vpct.gov.vn/Home.html hoặc liên hệ với bà Võ Thị Lan Anh, Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ, qua số điện thoại: 04.355560699.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập