Thông báo tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 30/07/2020 Lượt xem: 68

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn 4998/UBND-KSTT ngày 30 tháng 7 năm 2020 về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo một số nội dung liên quan việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

- Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, công dân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (quầy giao dịch số 23) Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn để thực hiện giao dịch đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Quá trình nộp hồ sơ trực tuyến, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, công dân có thể đăng ký dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả TTHC tại nhà qua đường bưu điện sau khi hoàn thành giao dịch.

Trong trường hợp cấp thiết, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, công dân có thể liên hệ trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ để được xem xét, giải quyết hồ sơ TTHC theo đúng quy định; danh sách Lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng và cán bộ một cửa cụ thể như sau:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại, Email
1 Ông Thái Bá Cảnh Giám đốc Sở 0913401896
canhtb@danang.gov.vn
2 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Chánh Văn phòng Sở 3830214 - 0906587864
thunth11@danang.gov.vn
3 Ông Đinh Tiên Hoàng Phó Chánh Văn phòng Sở 3830214 - 0905140300
hoangdt@danang.gov.vn
4 Bà Nguyễn Thị Thúy Hà Bộ phận TN&TKQ 0914486489
hantt.bd@danang.gov.vn


Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được biết và phối hợp thực hiện. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 13h00 ngày 30/7/2020 cho đến khi có thông báo mới./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập