Các quy định về nhãn hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu
Người đăng tin: Lê Thị Minh Dung Ngày đăng tin: 22/07/2020 Lượt xem: 6

Ngày 14 tháng 04 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 và thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập khẩu hàng hóa phải ghi nhãn cho hàng hóa, trừ một số hàng hóa như: Bất động sản; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, tài sản di chuyển; hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người dùng; hàng hóa đã qua sử dụng; hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa; hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, phế liệu không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng; hàng hóa là xăng dầu, khí (LPG, CNG, LNG) chất lỏng, xi măng rời không có bao bì thương phẩm đựng trong container, xi tec; hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; hàng hóa là chất phóng xạ, hàng hóa sử dụng trong trường hợp khẩn cấp nhằm khắc phục thiên tai, dịch bệnh; phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy, đường không.Theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn gốc chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung nhãn phụ ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa.

Nhãn hàng hóa phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.

Theo Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, nhãn hàng hóa bắt buộc cần thể hiện các thông tin sau:

a. Tên hàng hóa (Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

b. Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa (Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

c. Xuất xứ hàng hóa (Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

d. Các nội dung khác

Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các vi phạm quy định về nhãn hàng hóa sẽ bị xử lý theo Điều 30, Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập