Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh và Sáng tạo
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 22/07/2020 Lượt xem: 39

Ngày 21/7/2020, Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh và Sáng tạo đã được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đây là doanh nghiệp KH&CN thứ 11 của thành phố Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh và Sáng tạo được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần ngày 01 tháng 02 năm 2019 có Mã số doanh nghiệp là 0401954959.

Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh và Sáng tạo đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 30989 ngày 09/7/2020 cho kết quả KH&CN “Phao quan trắc nước tự động” để hình thành sản phẩm “Phao quan trắc nước tự động”.


(Ảnh: Phao quan trắc nước tự động)

Theo Phương án sản xuất kinh doanh, dự kiến năm 2020 tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trên tổng doanh thu là 30%.

Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh và Sáng tạo đáp ứng các quy định về thành phần hồ sơ và điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã xem xét phê duyệt, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh và Sáng tạo với danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ như sau:

Kết quả khoa học
và công nghệ

Sản phẩm hình thành từ
kết quả khoa học và công nghệ

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 30989 cho kiểu dáng “Phao quan trắc nước tự động” do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 09 tháng 7 năm 2020

Phao quan trắc nước tự động

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập