Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty TNHH Micas
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 22/07/2020 Lượt xem: 325

Ngày 21/7/2020, Công ty TNHH Micas đã được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đây là doanh nghiệp khoa học và công nghệ thứ 10 của thành phố Đà Nẵng.

     Công ty TNHH Micas được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 09 tháng 11 năm 2018 có Mã số doanh nghiệp là 0401937304.

     Xuất phát từ ý tưởng kinh doanh Thiết bị khám xe thông minh, Công ty đã nghiên cứu, xây dựng và làm chủ Chương trình máy tính “Ứng dụng khám xe thông minh Micas” và đã được Cục bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả vào ngày 27/3/2020.


(Ảnh: Thiết bị khám xe thông minh Micas)

     Ứng dụng khám xe thông minh Micas là phần mềm được lập trình trên hệ điều hành Android và Ios (phù hợp với các điện thoại thông minh hiện có trên thị trường), mục đích để nhận dữ liệu từ thiết bị khám xe thông minh Micas và hiển thị lại các thông số một cách trực quan nhất để người dùng có thể hiểu được.

     Theo Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty, doanh thu dự kiến trong năm 2020 đối với sản phẩm “Thiết bị khám xe thông minh Micas” hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 100% trên tổng doanh thu.

     Qua xem xét, thẩm định, Công ty TNHH Micas đáp ứng các quy định về thành phần hồ sơ và điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP. Căn cứ kết quả thẩm định, Giám đốc Sở KH&CN đã xem xét phê duyệt, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty TNHH Micas với danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ như sau:

Kết quả khoa học
và công nghệ

Sản phẩm hình thành từ
kết quả khoa học và công nghệ

Chương trình máy tính “Ứng dụng khám xe thông minh Micas” (Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 1866/2020/QTG ngày 27/3/2020 của Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thiết bị khám xe thông minh Micas

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập