Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2015-2020
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 21/07/2020 Lượt xem: 40

Thực hiện Kế hoạch số 5144/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND thành phố về việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chiều ngày 20/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm tổng kết, đánh giá những thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, biểu dương các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, qua đó khơi dậy tinh thần thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong 05 năm qua, với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, lao động Sở Khoa học và Công nghệ đã thúc đẩy phong trào thi đua của Sở không ngừng đi lên và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong công tác quản lý nhà nước của ngành cũng như trong các phong trào thi đua của Sở.

Tại Hội nghị, Ông Thái Bá Cảnh, Giám đốc Sở đã tuyên dương, khen thưởng 02 tập thể, 09 cá nhân thuộc Sở đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, là gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.


Lãnh đạo Sở trao Giấy khen và hoa cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Hội nghị cũng là dịp tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm về đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để không ngừng có những đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp phát triển ngành KH&CN thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Ông Thái Bá Cảnh đại diện cho tập thể Lãnh đạo Sở phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 đến toàn thể công chức, viên chức, lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Lê Quyên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập