Về việc đề xuất nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021
Người đăng tin: Trần Ngọc Oanh Ngày đăng tin: 20/07/2020 Lượt xem: 68

Để xây dựng Kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được đề xuất nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị và đang tổng hợp các nhiệm vụ đề xuất.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021

- Thời hạn gửi đề xuất: trước ngày 15/8/2020. File mềm đề nghị gửi về địa chỉ: oanhtn@danang.gov.vn

- Địa chỉ gửi đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng

Thông báo số 53/TB-SKHCN

Mẫu số 01:  Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mẫu số 02: Phiếu đề xuất dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Tài liệu tham khảo:

+ Quyết định số 844/QĐ-TTg

+ Thông tư số 45/2019/TT-BTC

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Trần Ngọc Oanh, điện thoại: 0236. 3887429/0985632717.

Ngọc Oanh

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập