Triển khai Chính sách hỗ trợ doạnh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 13/07/2020 Lượt xem: 15

Chính sách hỗ trợ doạnh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là chính sách đặc thù của thành phố Đà Nẵng để phục vụ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, tăng năng suất lao động, tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Ngày 08/11/2016, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 36/2016/Q Đ-UBND quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Để triển khai đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, ngày 19/12/2018, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 194/2018/NQ-HĐND  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Đến ngày 16/5/2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Qua hơn ba năm triển khai thực hiện, chính sách đã có tác động tích cực thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tập trung vào các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu tạo công nghệ, giải mã công nghệ, ươm tạo công nghệ, thiết kế chế tạo thiết bị có hàm chứa công nghệ mới, tiên tiến cũng như cải tiến, đổi mới quy trình công nghệ sản xuất để nâng cao năng suất chất lương, giảm chi phí, giảm thiểu tác động xuất đến môi trường và tiết kiệm năng lượng. Đồng thời chính sách cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ, mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để năng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giảm tác động xấu đến môi trường. Ngoài ra, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng triển khai các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ. 

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 194/2018/NQ-HĐND và 02 văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ cho 27 doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo hướng ứng dụng công nghệ sạch, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường với tổng số kinh phí là 3.823.000 nghìn đồng từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, Sở đã hỗ trợ cho Công ty CP Dược Dannapha tiếp cận với Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia và đã được Bộ KH&CN phê duyệt hỗ trợ dự án Dự án “Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tự động hoá trong sản xuất thuốc viên” và đã được Bộ KH&CN phê duyệt hỗ trợ 21,8 tỷ đồng.

Hiện tại, Sở KH&CN đang hướng dẫn và xử lý 04 hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ cho:Công ty Cổ phần Điện Trường Giang về dự án đầu tư thiết bị máy cắt lasez Amada Lc3051aj; Công ty TNHH Châu Đà về dự án nghiên cứu chế tạo máy sản xuất khẩu trang; Công ty TNHH SX&TM Toàn Gia Phú; Công ty CP Công nghệ QCM về nghiên cứu chế tạo máy nướng bánh sử dụng từ trường.

(Ảnh: Kiểm tra thực trạng nghiên cứu chế tạo máy sản xuất khẩu trạng tai Công ty TNHH Châu Đà)

Thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ đã góp phần giúp hình thành doanh nghiệp KH&CN, tăng doanh thu cho doanh nghiệp; chẳng hạn: Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường sau khi được hỗ trợ nghiên cứu, doanh thu năm 2019 tăng 86% so với năm 2018; doanh thu năm 2019, Công ty TNHH Châu Đà tăng 35% so với năm 2018.


(Ảnh: Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường)

Việc triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ đã góp phần thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường./.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập