Danh sách điển hình tiên tiến của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2015-2020
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 13/07/2020 Lượt xem: 26

Thực hiện Kế hoạch số 5144/KH-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới  Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Hướng dẫn số 706/HD-SNV ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc về việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua yêu nước và xét chọn, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến;

 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã xem xét, lựa chọn đề xuất Giám đốc Sở công nhận 02 tập thể và 09 cá nhân là gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong ngành trong giai đoạn 2015 - 2020, cụ thể như sau:

I. TẬP THỂ

1. Phòng Quản lý Khoa học.

2. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ

II. CÁ NHÂN

1.

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

2.

Bà Lê Thị Thục, Trưởng phòng Quản lý công nghệ

3.

Ông Võ Đức Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý công nghệ

4.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

5.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ

6.

Ông Huỳnh Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ

7.

Ông Nguyễn Thanh Trí, Chuyên viên Phòng Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn ISO, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ

8.

Ông Phạm Phú Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn ISO, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ

9.

Ông Phan Tiến Dũng, Trưởng Trạm sản xuất và kinh doanh, Trung tâm Công nghệ sinh học

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập