Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 09/07/2020 Lượt xem: 323

Thực hiện Quyết định số 441/QĐ-SNV ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020.

Nội dung chi tiết tại các văn bản kèm theo:

- Thông báo số 50/TB-SKHCN ngày 09/7/2020; 

- Quyết định số 441/QĐ-SNV ngày 07/7/2020;

- Phiếu đăng ký xét tuyển.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập