Hỗ trợ Doanh nghiệp KH&CN Châu Đà trong nghiên cứu, chế tạo và đổi mới công nghệ
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 04/07/2020 Lượt xem: 13

Sáng ngày 03/7/2020, Sở Khoa học và công nghệ Đà Nẵng tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ của Công ty TNHH Châu Đà. Hội đồng gồm các thành viên là đại diện của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND TP Đà Nẵng; Sở Tài chính; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng.


Hội đồng khoa học đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ của Công ty TNHH Châu Đà

Dự án của Công ty TNHH Châu Đà xin hỗ trợ là nghiên cứu, chế tạo máy sản xuất khẩu trang. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhu cầu về khẩu trang y tế tăng lên nhanh chóng, kéo theo đó là số lượng đơn vị có nhu cầu mua thiết bị sản xuất khẩu trang cũng gia tăng. Trước tình hình đó, bên cạnh việc duy trì sản xuất các mặt hàng hiện có, đội ngũ cán bộ Công ty Châu Đà đã tập trung nghiên cứu, chế tạo máy sản xuất khẩu trang y tế. Hiện nay, Công ty đã cung cấp 35 máy sản xuất khẩu trang cho một số đơn vị trong nước và tiếp tục thương thảo hợp đồng với các đơn vị khác có nhu cầu.

Hội đồng đánh giá rất tốt quá trình nghiên cứu và chế tạo máy không sử dụng ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Châu Đà, việc chế tạo máy sản xuất khẩu trang y tế của Công ty là quá trình nghiên cứu giải mã công nghệ, thiết kế chế tạo thiết bị công nghệ. Dự án đổi mới công nghệ này phù hợp với Khoản 3, Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 36/2016/QĐ-UBND.

Qua kết quả kiểm tra hồ sơ, thẩm định và kiểm tra thực tế máy móc thiết bị do Công ty TNHH Châu Đà đề nghị hỗ trợ kinh phí phục vụ đổi mới công nghệ,  Hội đồng thống nhất hỗ trợ dự án chế tạo máy sản xuất khẩu trang của Công ty TNHH Châu Đà với mức 75% trên tổng kinh phí thực hiện dự án.

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập