Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hóa quy trình AUTOBOT
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 07/07/2020 Lượt xem: 34

Ngày 03/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hóa quy trình AUTOBOT” do Công ty Cổ phần V.B.P.O làm Cơ quan chủ trì và ông Trần Mạnh Huy làm Chủ nhiệm đề tài.

Kết quả nghiên cứu đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Ban chủ nhiệm đề tài đã xây dựng được hệ thống tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) tương tác giữa người và máy tính, nhằm tăng năng suất lao động và thay thế các hệ thống của nước ngoài với chi phí cao. Hệ thống được xây dựng trên công nghệ tiên tiến, mã nguồn mở có độ tin cậy cao nhằm đảm bảo cho hệ thống có thể vận hành ổn định, đầy đủ và tin cậy; tương tác liên tục và lâu dài trên các ứng dụng máy tính của người dùng. Sản phẩm đề tài là hệ thống tự động hóa quy trình AUTOBOT và đã được thương mại hóa trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khu vực công và tư đem lại hiệu quả cao.


(Nguồn: Ảnh chụp tại buổi họp hội đồng tư vấn đánh giá ngày 03/7/2020)

Các thành viên Hội đồng tư vấn thống nhất đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận. Hội đồng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận cho kết quả nhiệm vụ và Cơ quan chủ trì tiếp tục đầu tư nghiên cứu, sử dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động của Công ty.

Các thông tin về Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hóa quy trình AUTOBOT”.

- Tổ chức đề nghị xác nhận kết quả nhiệm vụ: Công ty Cổ phần V.B.P.O - Tầng 20, Tòa nhà Software Park, 02 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam - Điện thoại: 0933936789.

- Cá nhân đề nghị xác nhận kết quả nhiệm vụ: Ông Trần Mạnh Huy - Số CMND: 066073000031 - Địa chỉ thường trú: 202 Trần Phú, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

- Kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Hệ thống tự động hóa quy trình AUTOBOT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập