Quyết định ban hành Quy định xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 13/02/2015 Lượt xem: 20

Ngày 05 tháng 01 năm 2015, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-NATIF Quy định xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

Quy định này hướng dẫn việc xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; không bao gồm việc hướng dẫn việc xét chọn đối với hoạt động tín dụng về cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh về vay vốn Quỹ. Các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh về vay vốn Quỹ của Quỹ được thực hiện theo hướng dẫn riêng của cơ quan có thẩm quyền.

Quy định này áp dụng đổi với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Việt Nam và quản lý Quỹ.

Quyết định số 05/QĐ-NATIF.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập