Trọng dụng nhân sự khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 06/07/2020 Lượt xem: 27

Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 1-3-2020 do Chính phủ ban hành để sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12-5-2014 về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22-9-2014 về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam, chính thức có hiệu lực vào giữa tháng 4-2020.

Nghị định 27 sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định 40 về tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ. Theo đó, cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động KH&CN, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm được tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ không phải qua tập sự và được xếp vào bậc lương phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.

Người đang giữ hạng chức danh khoa học, hạng chức danh công nghệ tại đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KH&CN, đáp ứng tiêu chuẩn của hạng chức danh cao hơn được xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh khoa học, hạng chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác nếu trong thời gian giữ hạng chức danh tại thời điểm xét đặc cách thăng hạng đạt một trong các điều kiện sau: đạt giải thưởng quốc tế, giải thưởng uy tín trong nước về KH&CN theo quy định của Bộ KH&CN; chủ trì hoặc thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN đặc biệt hoặc nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng được nghiệm thu ở mức đạt trở lên hoặc chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh trở lên được ứng dụng mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội; được cấp bằng tiến sĩ và có thành tích vượt trội trong hoạt động KH&CN; được cấp bằng tiến sĩ khoa học hoặc được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư; được bổ nhiệm chức danh giáo sư.

Nghị định 27 cũng sửa đổi và bổ sung một số quy định về nâng lương vượt bậc đối với cá nhân có thành tích trong hoạt động KH&CN; tiêu chuẩn của nhà khoa học đầu ngành; trình tự, thủ tục lựa chọn, công nhận nhà khoa học đầu ngành; kinh phí thực hiện chính sách trọng dụng nhà khoa học đầu ngành; chính sách trọng dụng nhà khoa học trẻ tài năng…

Người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài được hưởng chính sách quy định tại Nghị định này khi chủ trì hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN quan trọng, có ảnh hưởng ở tầm quốc gia…, đồng thời đáp ứng một trong các điều kiện sau: có sáng chế, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và đã được ứng dụng, chuyển giao tạo ra sản phẩm có giá trị thực tiễn hoặc có kinh nghiệm, chuyên môn sâu về ngành, lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại Việt Nam và đang làm việc tại bộ phận nghiên cứu của viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp có uy tín ở nước ngoài; có công trình nghiên cứu KH&CN xuất sắc, đạt giải thưởng về KH&CN hoặc đã được ứng dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại Việt Nam...

KHANG NINH

Trích nguồn: Báo Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập