Xếp loại kết quả công tác văn thư - lưu trữ năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 02/07/2020 Lượt xem: 37

Năm 2019, công tác văn thư - lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ đã có sự tiến bộ vượt bậc, từ vị trí thứ chín năm 2018, năm 2019 kết quả công tác văn thư - lưu trữ của Sở được xếp vị trí thứ nhất trong tổng số 32 cơ quan sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng và được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Có được thành quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên của tập thể Lãnh đạo Sở cùng với nhận thức về trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức trong công tác văn thư - lưu trữ, tất cả đều tích cực thực hiện và hoàn thành tốt, đầy đủ, chất lượng các nội dung nhiệm vụ của công tác văn thư - lưu trữ theo đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác văn thư - lưu trữ của các đơn vị thuộc Sở vẫn còn có hạn chế, một số nội dung nhiệm vụ chưa hoàn thành với chất lượng cao nhất như mong muốn, cụ thể như lập hồ sơ công việc chưa đạt chất lượng 100%, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ chưa đúng thời hạn yêu cầu.

Những hạn chế trên, tất cả công chức, viên chức tại các phòng, đơn vị cần phải có biện pháp khắc phục kịp thời trong năm 2020 nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, kết quả công tác văn thư - lưu trữ của từng đơn vị nói riêng và của cả Sở nói chung; qua đó đảm bảo cho công tác văn thư - lưu trữ của cả Sở đạt được kết quả toàn diện và đồng bộ trong thời gian tới.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập