Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/04/2014 Lượt xem: 56

Ngày 22 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 592/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Mục tiêu của Chương trình:

- Hỗ trợ hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp KH&CN; thành lập 100 cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tập trung chủ yếu tại các viện nghiên cứu, trường đại học.

- Hỗ trợ 1.000 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhóm nghiên cứu mạnh được ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tại các cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 5.000 lượt đối tượng thành lập doanh nghiệp KH&CN và các đối tượng có liên quan.

- Hỗ trợ các tổ chức KH&CN công lập chưa chuyển đổi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 31/12/2013.

Nội dung của Chương trình:

- Khảo sát, phân loại các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN có tiềm lực hình thành doanh nghiệp KH&CN, xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp KH&CN.

- Hỗ trợ các hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.

- Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và hướng dẫn doanh nghiệp KH&CN trong việc hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

- Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về thành lập, quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp KH&CN.

- Hỗ trợ tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập.

Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho KH&CN, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN quốc gia và các nguồn hợp pháp khác.

Chương trình thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2012.

Toàn văn Quyết định

Trần Thị Thùy Dương

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập