Tìm kiếm
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2020
Người đăng tin: Nam Thanh Châu Ngày đăng tin: 24/06/2020 Lượt xem: 79


Căn cứ Quyết định số 5871/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 và Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo số 46/TB-SKHCN ngày 23/6/2020 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2020 (chi tiết nhiệm vụ theo Phụ lục kèm theo), gồm:
Nhiệm vụ 1 "Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước thải từ tàu cá tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang".
Nhiệm vụ 2 "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học khu hệ thực vật thành phố Đà Nẵng".
Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm:
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (Nếu có).
- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (Mẫu 01).
- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (Mẫu 02).
- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm và các cá nhân tham gia chính nhiệm vụ KH&CN (Mẫu 03).
- Văn bản xác nhận về sự tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu (Nếu có phối hợp nghiên cứu) (Mẫu 04).
- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ (Mẫu 05).
- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu của các cơ quan có liên quan.
- Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước (nếu có).
- Báo giá tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm để thực hiện đề tài (trong trường hợp thuyết minh đề tài có nội dung mua, thuê tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu).
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và các biểu mẫu được đăng trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ (http://dost.danang.gov.vn tại Mục Thông báo hoặc Mục Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ).
Lưu ý: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 30 thứ Sáu ngày 31/7/2020.
Các thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong Thông báo số 46/TB-SKHCN ngày 23/6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ và Phụ lục gửi kèm.

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 3 2 0 6 3 5

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập