Hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 23/06/2020 Lượt xem: 25

Triển khai thực hiện Luật Quản lý sử dụng tài sản công; các văn bản pháp luật liên quan và thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố.

Để thống nhất các bước thực hiện và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phối hợp lập, thẩm định, ban hành Đề án, Sở Tài chính đã ban hành Công văn 1929/STC-GCS hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của thành phố về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết quy trình thực hiện xây dựng đề án

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập