Giải quyết xâm phạm về SHCN
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/04/2014 Lượt xem: 31

Sở Khoa học và Công nghệ có nhận được Đơn khiếu nại ghi ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Công ty Cổ phần Lê Phan Miền Trung có trị sở 134 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tố cáoKhách sạn BLUE WHALE- CÁ VOI XANH, Số 1001, Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thuộc Công ty TNHH MTV Sài gòn Tiên sa có hành vi xâm phạm quyền Sở hữu Công nghiệp về nhãn hiệu hàng hóa "BLUE WHALE- CÁ VOI XANH " của Công ty Cổ phần Lê Phan Miền Trung, 134 Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Nẵng đã đăng ký bảo hộ độc quyền, được Cực Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu số 84082.

Ngày 31/07/2013 Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với phòng SHTT& HTKHCN mời Công ty TNHH MTV Sài gòn Tiên sa đến để giải quyết việc xâm phạm SHCN. Yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày 31/07/2013 Công ty TNHH MTV Sài gòn Tiên sa phải loại bỏ dấu hiệu vi phạm về SHCN gây trùng, nhầm lẩn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Cổ phần Lê Phan Miền Trung. Công ty TNHH MTV Sài gòn Tiên sa đã khắc phục bằng hình thức loại bỏ dấu hiệu vi phạm trên.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập