Công khai quyết toán ngân sách năm 2019
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 23/06/2020 Lượt xem: 14

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 30/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Thông báo số 71/TB-STC ngày 09/6/2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về việc Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019;

Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 tại Quyết định số 143/QĐ-SKHCN - 17/06/2020 -  chi tiết xem tại Phụ lục

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập