Thông báo mời thầu, Gói thầu “Số hóa hồ sơ, tài liệu từ năm 2019 trở về trước đã được chỉnh lý”
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 23/06/2020 Lượt xem: 32

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu, gói thầu “Số hóa hồ sơ, tài liệu từ năm 2019 trở về trước đã được chỉnh lý” với thông tin cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

2. Gói thầu: Số hóa hồ sơ, tài liệu từ năm 2019 trở về trước đã được chỉnh lý.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

7. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): website http://muasamcong.mpi.gov.vn (miễn phí).

8. Thời điểm đóng thầu/ mở thầu: Lúc 16h00’, ngày 03/7/2020.

9. Bảo lãnh dự thầu 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng./.)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Theo quy định hiện hành.

10. Địa điểm mở thầu: website http://muasamcong.mpi.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo để các nhà thầu được biết và tham dự ./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập