Quy định về chế độ báo cáo
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/04/2014 Lượt xem: 15

Ngày 12 tháng 3 năm 2012, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định ban hành Quy định về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong một số hoạt động công tác của Sở Khoa học và Công nghệ(có Quyết định Phụ lục mẫu báo cáo kèm theo), để các phòng, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập