Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020
Người đăng tin: Nguyễn Viết Toàn Ngày đăng tin: 16/06/2020 Lượt xem: 7

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi UBND thành phố

Ngày 16/6/2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã phê duyệt Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 gửi UBND thành phố.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và hướng dẫn của Bộ KH&CN; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ KH&CN nên tuy bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 hoạt động KH&CN của thành phố vẫn triển khai theo đúng kế hoạch:

Cơ chế và chính sách quản lý KHCN được chú trọng đổi mới, hướng đến tạo môi trường ngày càng thuận lợi cho hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố. 

Tiềm lực KH&CN của thành phố từng bước được cải thiện với nhiều dự án đầu tư cùng một số chính sách mới để tăng cường tiềm lực cho hoạt động KH&CN. 

Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN được triển khai tích cực. Từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch nhiệm vụ nghiên cứu hàng năm thông qua việc đẩy mạnh việc đặt hàng vấn đề nghiên cứu để giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết của thành phố, ngành, địa phương.

Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN như sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng... tiếp tục được chú trọng. Tập trung thanh kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN đảm bảo đúng thẩm quyền, tránh sự chồng chéo, kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật cho các đối tượng liên quan.

Tập trung thực hiện tốt các hoạt động thông tin về KH&CN, nhằm nâng cao vai trò của ngành KH&CN, tuyên truyền rộng rãi về sự đống góp các thành tựu KH&CN vào phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Tập trung triển khai hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Chi tiết nội dung báo cáo xem tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập