Quy hoạch tổng thể phát triển ngành KHCN thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/04/2014 Lượt xem: 146

Ngày 18 tháng 8 năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 6211/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành KHCN thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.
Toàn văn Quy hoạch tải tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập